12 προσλήψεις στην Τ.ΟΜ.Υ ΜεσολογγίουΤο Υπουργείο Υγείας με την υπ’αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-2017 Πρόσκληση-Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοίνωσε την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα « Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ( Τ.ΟΜ.Υ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας».

Για την Τοπική Ομάδα Υγείας ( Τ.ΟΜ.Υ.) του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προβλέπεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή ελλείψει αυτών ειδικότητας Παθολογίας τέσσερις (4)

ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής ένας (1)

ΠΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Δύο (2)

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ένας (1)

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ελλείψει ΤΕ Μονάδων Υγείας ή ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δύο (2)

ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Δύο (2)

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: tomy.moh.gov.gr από 08/08/2017-25/08/2017.

Οφείλουμε τέλος να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ της οποίας η ολοκληρωμένη δουλειά έκανε δυνατή την αποδοχή εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας της πρότασης για την σύσταση και Λειτουργία της Πρώτης Τοπικής Ομάδας Υγείας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.