Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγή του 3ου αγώνα δρόμου ‘’ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ’’

Αποτέλεσμα εικόνας για AGRINIOLIKE Α.Δ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, της Επ.Οδού Θέρμου – Δρυμώνα, της Επ. Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου και της Δημοτικής οδού Κ. Διαλέτη, για την διεξαγωγή του 3ου αγώνα δρόμου ‘’ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ’’ σε μήκος δέκα (10) χιλιομέτρων».
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164)«Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το πρόγραμμα θρησκευτικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Κοσμά Αιτωλού του Δήμου Θέρμου.
5. Την υπ’ αριθμ. 6322/17/1593921 από 08/08/2017 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου.

και αποσκοπούντες
στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς Α.Τ. Θέρμου, λόγω διεξαγωγής του 3ου αγώνα δρόμου, με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ», που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Θέρμου, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη μνήμη του Αγίου Κοσμά Αιτωλού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς, που θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας, για την 19/08/2017:
α) Τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από ώρα 18.00΄ έως 21.00΄, στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, από την 32+000 χ/θ έως την 33+000 χ/θ, στο τμήμα της Επ. Οδού Θέρμου – Δρυμώνα, από την 3+000 χ/θ έως την 4+000 χ/θ και στο τμήμα της Επ. Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου, από την 1+000 χ/θ έως την 3+000 χ/θ.
β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 18.00΄ έως 20.30΄, επί της δημοτικής οδού Κων/νου Διαλέτη, στο Θέρμο Αιτωλ/νίας προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια ο εν θέματι αγώνας δρόμου.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης από 18.00΄ ώρα της 19/08/2017.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

Ο
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.