Νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ ΑγρινίουΟι NEETs (Young people Νot in Εducation, Εmployment or Τraining – Νέοι άνθρωποι εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης) αποτελούν, λόγω και της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό ποσοστό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό NEETs από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, μεγαλύτερο από το ήδη ανησυχητικό 15% που αποτελεί το Μέσο Όρο αυτών των χωρών σε νέους έως 29 ετών. Τα στοιχεία του 2015 για την Ελλάδα, δείχνουν ότι το ποσοστό νέων 18-24 με τα χαρακτηριστικά αυτά ανέρχεται στο 23,7%.

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης καθίσταται σημαντικός. Αυτή προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες στοχεύοντας στην ένταξη (ή επανένταξη), επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Ρόλος των Δημόσιων ΙΕΚ είναι να προσφέρουν αυτή την επαγγελματική κατάρτιση, όχι μόνο στους NEETs, αλλά και σε κάθε απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πηγές
1) CEDEFOP (2014): Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Συνοπτική Περιγραφή.
2) Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν. (Επιμέλεια)(2017) ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΑΙ NEETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΊΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ: Εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗΣ.

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.