Διακοπή κυκλοφορίας στη Γέφυρα Πόρου της Ε.Ο. Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακές

«Περί διακοπής της κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου (Γέφυρα Πόρου) και εκτροπής κυκλοφορίας αυτών».


Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ΄αρίθμ. 213710/2997 από 07-08-2017 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
3. Την υπ΄αρίθμ. 6322/17/1587788  από 07-08-2017 αναφορά του Α.Τ. Θέρμου.


Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση στατικότητας της Γέφυρας Πόρου.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
   
    Τη διακοπή της κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στη Γέφυρα Πόρου της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Λουτρών Στάχτης – Σίμου και την εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, είτε μέσω της Επαρχιακής Οδού Θέρμου – Ναυπάκτου (Γέφυρα Μπανιά), είτε μέσω των Τ.Κ. Αχλαδόκαστρου και Πλατάνου, λόγω σοβαρής βλάβης του μεσαίου υποστηλώματος, που διαπιστώθηκε σε αυτήν.ΑΡΘΡΟ (2)

1. Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών (υποθεμελίωση πεδίλου) και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
2. Το Α.Τ. Θέρμου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα  αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΑΡΘΡΟ (3)

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.
2. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη, από το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., οδική σήμανση.

ΑΡΘΡΟ (4)

1. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές, που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.
Ο  
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.