Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακές

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την υλοποίηση επεμβάσεων για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 2ΠΡ/ΦΚΠΡ14.00/ΣΛ/ΠΑ/2902, ΣΧΕΤ. 2674 από 09/10/2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
5. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/972/110-α΄ από 14/11/2017 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 6325/17/22668374 από 11/11/2017 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας.
και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εκ περιτροπή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σε συγκεκριμένες χιλιομετρικές θέσεις της Ε. Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ήτοι:
α. Τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος και επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος στις θέσεις :
i. χ/θ 63 +860 έως χ/θ 67 +020 (Γιαννούζι – Νότια Είσοδος Αγρινίου)
ii. χ/θ 67+550 έως χ/θ 69 + 850 (Ευθυγραμμία Αγρινίου)
iii. χ/θ 103 + 000 (Οικισμός Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας)
iv. χ/θ 110 + 950 (Ισόπεδος Κόμβος για Τ.Κ. Σαρδινίων, Τ.Κ. Κεχρινιάς, Δήμου Αμφιλοχίας και Καρπενήσι)
v. χ/θ 117 + 500 (Ισόπεδος Κόμβος για Τ.Κ. Μπούκας και οικισμό Αμφιλοχικού Άργους, Δήμου Αμφιλοχίας)
β. Επανατοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης λόγω φθορών στις θέσεις :
i. χ/θ 64 +500, χ/θ 64 +750, χ/θ 64 +800, χ/θ 65 +730, χ/θ 66 +695, χ/θ 65 +010 έως χ/θ 67+020 (Γιανούζι – Νότια είσοδος Αγρινίου),
ii. χ/θ 67+550 έως χ/θ 69+850 (Ευθυγραμμία Αγρινίου),
iii. χ/θ 103 + 000 (Οικισμός Στάνου Δήμου Αμφιλοχίας)
iv. χ/θ χ/θ 117 + 500 (Ισόπεδος Κόμβος για Τ.Κ. Μπούκας και οικισμό Αμφιλοχικού Άργους, Δήμου Αμφιλοχίας)
v. χ/θ 110 + 950 (Ισόπεδος Κόμβος για Τ.Κ. Σαρδινίων, Τ.Κ. Κεχρινιάς, Δήμου Αμφιλοχίας και Καρπενήσι)
γ. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 18/11/2017 έως και 15/12/2017, κατά τις ώρες 07:00΄ έως την δύση του ηλίου.
2. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα, θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. », ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
Με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να υπάρχει προσωπικό (σημαιοφόροι) στο άνω και κάτω άκρο των έργων, προκειμένου να διευθετηθεί καλύτερα η κυκλοφορία.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, για την περιοχή ευθύνης τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.