Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο σε τμήματα της ε.ο Λεπενούς-Κεχρινιάς-Σαρδηνίων

Αποτέλεσμα εικόνας για agrinio like κυκλοφοριακές

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού «Λεπενούς-Κεχρινιάς-Σαρδηνίων», για την βελτίωση καμπυλών, στο τμήμα αυτής από Κεχρινιά έως Σαρδήνια, για την μεταφορά των ανεμογεννητριών του Αιολικού Σταθμού  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στην Θέση « ΠΕΤΑΛΑΣ».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθμ. 24458/294 από 01/03/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
Το υπ’ αριθμ. 795 από 30/01/2018 έγγραφο έγκρισης μελέτης σήμανσης του έργου από το τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.
Την υπ’ αρίθμ. 2501/10/36 –α από 02/02/2018 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας.
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων στις χ/θ 1+650, 3+300 έως 3+400, 3+850 έως 4+040, 4+700 έως 5+000 και 7+000 έως 7+430 της Επαρχιακής Οδού Λεπενούς – Κεχρινιάς – Σαρδηνίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης καμπυλών της οδού.
Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 06/02/2018 έως και 31/05/2018, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως δύση του ηλίου.
Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.
ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « SPIDER  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

 Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Αστυνομικός Διευθυντής


Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.