Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό στον Α/Κ Αμφιλοχίας την Πέμπτη 24-5

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike  κυκλοφοριακές

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197 του αυτοκινητόδρομου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, για την αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθ. IC.MCC.44635 από 10/05/2018 έγγραφο της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/3664 από 22/05/2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
Την υπ’ αριθ. 2501/10/392-γ από 16/04/2018 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας.
Την υπ’ αριθ. 6325/18/1024603 από 22/05/2018 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και ,
Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, κατά την πραγματοποίηση εργασιών, από την παραχωρησιούχο εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, στους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Αμφιλοχίας ( χ/θ 106+197 του αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τον περιορισμό ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», καθώς και τον αποκλεισμό των κλάδων Εισόδου και Εξόδου του αυτοκινητοδρόμου, στον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος στο σημείο.
Οι αποκλειόμενες κινήσεις θα εξυπηρετούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, ως κάτωθι:
α. Κατά τον αποκλεισμό του κλάδου Εξόδου του Α/Κ Αμφιλοχίας, μέσω του Α/Κ Αμβρακίας.

β. Κατά τον αποκλεισμό του κλάδου Εισόδου, με μέριμνα της παραχωρησιούχου εταιρείας « ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», να τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση εργοταξιακού τύπου για την παράκαμψη των κινούμενων οχημάτων (προς Πάτρα και Ιωάννινα), μέσω της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Πέμπτη 24/05/2018, από 08.30΄ ώρα έως 20.00΄ ώρα.
ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με τις  ανωτέρω (4) & (5) σχετικές, τις απαιτούμενες  πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της,  η ομαλή  και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Πέραν των ανωτέρω  με μέριμνα της παραχωρησιούχου «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» :

α) Θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.

β) Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να παρέχεται  συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Α.Τ. Αμφιλοχίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης  από την 08.30΄ ώρα έως την 20.00΄  ώρα της 24/05/2018.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.