Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike συμβούλιο

Πρόσκληση για την 23η/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δ.Σ. την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 12:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:30μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2018.
2
2. Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) - κατάρτιση των όρων διακήρυξης και
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την
συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου
2018-2019».
3. Έγκριση 2
ου πρακτικού του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
4. Έγκριση 2
ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
5. Έγκριση 2
ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ-ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ».
6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου :
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».
9. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τις
155/18 & 177/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την
διενέργεια διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
(ΑΓΚΥΡΙΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ Κ.ΛΠ)- Β’ ΦΑΣΗ».
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης
και Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 € .
11. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με την
149/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια του
διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2018-2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.