Αγρίνιο :Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διανομή προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κοτόπουλα

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου για την διευκόλυνση της διανομής προϊόντων του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου, που βρίσκεται στην ενταύθα δημοτική οδό Βλαχοπούλου αρ. 13.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθ. 52137 από 02/11/2018 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου
Την υπ’ αριθ. 2501/14/198 από 02/11/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και
 Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, κατά την πραγματοποίηση της διανομής προϊόντων σε ωφελούμενους από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης των οχημάτων, στο τμήμα της ενταύθα δημοτικής οδού Βλαχοπούλου, από την οδό Δέσπως Μπότση έως την οδό Ι. Ρίτσου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακώλυτα και με ασφάλεια η διανομή των προϊόντων σε ωφελουμένους από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου.
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς:
Στο τμήμα της οδού Βλαχοπούλου, από την οδό Δέσπως Μπότση έως την οδό Ι. Ρίτσου και
Στο τμήμα της οδού Δορυμάχου, από την οδό Προυσιωτίσσης έως την οδό Βλαχοπούλου.
Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών.
Ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, θα ισχύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα χρονικά διαστήματα, από 05/11/2018 έως και 09/11/2018, μόνο κατά το χρόνο διανομής των προϊόντων, από ώρα 08.00΄ έως 14.00΄ ώρα.
Με την ολοκλήρωση της διανομής των προϊόντων, τα ανωτέρω τμήματα των δημοτικών οδών, θα δίνονται εκ νέου στην κυκλοφορία.
ΑΡΘΡ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 08.00΄ ώρα της 05/11/2018.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.


-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ταξίαρχος
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.