5 προσλήψεις με 2μηνη σύμβαση στην ΚΕΔΑ του Δήμου Αγρινίου,από Τρίτη οι αιτήσεις


Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ,
διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α., για το έτος 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών, ήτοι από δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου έως και είκοσι οκτώ (28)
Ιανουαρίου, στην ΚΕΔΑ, Γραφείο Τηλέφωνο επικοινωνίας 26413 60613 και 26413 60615, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .


Αναλυτικά η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια ΕΔΩ

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.