Κτηματολόγιο: 10 απαντήσεις στη γραφειοκρατία των δηλώσεωνΣύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κτηματολογίου, από τα συνολικά 12.608.580 δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις 24 τρέχουσες συμβάσεις, έχουν συλλεγεί μόλις 703.956 δηλώσεις, εκ των οποίων το 13,2% ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά
Πονοκέφαλο, και ας βρίσκεται στα μισά η διαδικασία κτηματογράφησης, αποτελεί για τους πολίτες η συμπλήρωση των δηλώσεων.


Πολλοί ιδιοκτήτες καταφτάνουν μέχρι και σήμερα στα Γραφεία Κτηματογράφησης χωρίς να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ οι ερωτήσεις που διατυπώνουν κυμαίνονται περίπου στα ίδια μήκη κύματος.

Ερωτήσεις – απαντήσεις
1) Δεν έχω τίτλους ιδιοκτησίας γιατί το χωράφι το έδωσε ο παππούς στον πατέρα μου και εκείνος σε εμένα, «διά λόγου». Τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση το δηλώνετε κανονικά στο Κτηματολόγιο και θα πρέπει καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως για παράδειγμα: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

2) Πώς δηλώνω το ακίνητο από κληρονομιά;

Κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή. Συγκεκριμένα υποβάλλονται:

1) Κληρονομιά με διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

2) Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

3) Εχω πολλά χωράφια και δεν μπορώ να πληρώσω τόσα χρήματα για τα τοπογραφικά. Τι μπορώ να κάνω;

Αν και η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξετε την ιδιοκτησία σας και να προστατευθείτε από κάθε αμφισβήτηση ορίων, εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμισή του, μπορείτε κατά προσέγγιση να εντοπίσετε το ακίνητό σας:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr.

β) Να καταθέσει τις συντεταγμένες του ΟΣΔΕ.
γ) Να δώσετε τις συντεταγμένες που μετρήσατε ακόμα και μόνος σας, μέσω ενός GPS χειρός ή μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που παρέχει δωρεάν το Κτηματολόγιο.

4) Αν πάω με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Κτηματογράφησης, θα μου συμπληρώσουν την αίτηση/δήλωση;

Οι υπάλληλοι στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα σας δώσουν οδηγίες για να συμπληρώσετε την αίτηση, δεν έχουν όμως την ευθύνη για τη συμπλήρωσή της, καθώς αφορά τη δική σας ακίνητη περιουσία και εκτός αυτού θα ήταν πολύ χρονοβόρο. Το Γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβάνει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα ελέγχει και υπολογίζει το παράβολο που θα πληρωθεί.

5) Εχω ένα αυθαίρετο αλλά δεν το έχω νομιμοποιήσει ακόμα. Δηλώνονται και τα αυθαίρετα;

Στο Κτηματολόγιο δηλώνουμε ό,τι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει.

6) Εχω την επικαρπία σε ένα σπίτι. Γιατί να υποβάλω δήλωση και να πληρώσω αφού το σπίτι δηλώνεται από το παιδί μου, που έχει την ψιλή κυριότητα;

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν στο Κτηματολόγιο (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

7) Τι γίνεται όταν υπάρχει συγκυριότητα;
Οταν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τότε ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει (π.χ. αγροτεμάχιο που ανήκει σε δύο συζύγους από 50%, δηλώνεται ξεχωριστά από καθέναν για το 50% που του ανήκει).

8) Ποιος κάνει δήλωση όταν υπάρχει δουλεία;

Σε περίπτωση δουλείας (π.χ. διόδου από ιδιωτικό δρόμο, άντλησης νερού, θέασης) υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση στο Κτηματολόγιο και οι δύο συμβαλλόμενοι. Δηλαδή και ο δικαιούχος της δουλείας και ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (το λεγόμενο δουλεύον ακίνητο).

9) Συνένωσα δύο χωράφια που αγόρασα και τώρα έχω ένα ενιαίο. Το δηλώνω ως ένα χωράφι;

Σε αυτή την περίπτωση θα το δηλώσετε ως ένα δικαίωμα μόνον στην περίπτωση που η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

10) Οσοι είχαμε δηλώσει τα σπίτια μας πριν από δέκα χρόνια π.χ. στην Αθήνα θα τα ξαναδηλώσουμε και θα ξαναπληρώσουμε;

Οχι. Αυτή τη στιγμή η συλλογή δηλώσεων εξελίσσεται σε όλη τη χώρα για τις περιοχές που δεν είχαν κτηματογραφηθεί. Οσοι έχετε δηλώσει στο Κτηματολόγιο σε παλαιότερο χρόνο, δεν θα ξαναδηλώσετε και δεν θα ξαναπληρώσετε. Ειδικά για το Δήμο της Αθήνας, σε ένα μήνα, θα ξεκινήσει η δίμηνη διαδικασία της προανάρτησης, δηλαδή της επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων και της ενδεχόμενης διόρθωσης αυτών.

Λιγότερη ταλαιπωρία με προετοιμασία
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Ελληνικό Κτηματολόγιο συμβουλεύουν να έρχονται οι πολίτες προετοιμασμένοι, έχοντας συμπληρώσει τη δήλωση Κτηματολογίου που μπορούν να τη βρουν και στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, με απλά φωτοαντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και έχοντας εντοπίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Ετσι θα μειώσουν κατά πολύ το χρόνο αναμονής στους στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά 8 με 4 το απόγευμα και Τετάρτες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα.

Επίσης, καλό θα είναι πριν ξεκινήσουν για το Γαλάτσι να έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου για να πιστοποιήσουν ότι η περιοχή τους εξυπηρετείται από το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς ορισμένες (λίγες) περιοχές εξαιρούνται.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.