Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 4ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Αμφιλοχίας

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακές

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού αγώνα δρόμου Αμφιλοχίας.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Το από 27/08/2019 κοινό έγγραφο του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, του Πυγμαχικού Γ.Σ. Αμφιλοχίας και της Εθελοντικής Ομάδας Αμφιλοχίας.
Το υπ’ αριθ. 252446/6367/28-8-2019 από 23/09/2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Την υπ’ αριθ. 6325/19/199869 από 24/09/2019 Αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και,

Αποσκοπούντες στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου, την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών και αθλητριών και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Αμφιλοχίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την χ/θ 110+500 της Ε.Ο. Αντιρρίου  - Ιωαννίνων (διασταύρωση Τ.Κ. Σαρδηνίων) έως την χ/θ 113+000 της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (Θέση `Αγγέλω`) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, από 17.30΄ ώρα  έως 20.15΄ ώρα της Κυριακής 29/09/2019, καθώς και την εκτροπή των οχημάτων μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα, για την ασφαλή διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού αγώνα δρόμου στην πόλη της Αμφιλοχίας Ν. Αιτ/νίας , με τα αγωνίσματα των 5 και 10 χλμ.

ΑΡΘΡΟ (2)
Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί  ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας ληφθούν, εφόσον τηρηθούν από τους διοργανωτές τα αναφερόμενα στο ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης την 29/09/2019 και ώρα 17.30΄.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ενώ η Απόφαση είναι ανεξάρτητη από τυχόν απαιτούμενη από άλλες διατάξεις έγκριση άλλης συναρμόδιας αρχής.
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης ΠΕΤΣΙΝΗΣ 
Ταξίαρχος

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.