Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike θέρμο

H πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου της 25ης Οκτωβρίου 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 25 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου (Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)"
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
2. Τροποποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)"
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
3. Τροποποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου"
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
4. Τροποποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου"
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
5. Εκλογή Εκπροσώπων Δήμου Θέρμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

6. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Θέρμου στη Γενική συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ»
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
7. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2724/1999 "περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις"
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
8. Ορισμός Υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμου για τη Διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Νομικού Προσώπου ΚΠΑΠΔΗΘ
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

9. Ορισμός Υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμου για τη Διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠΔΗΘ
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
10. Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ακινήτου επί της κεντρικής πλατείας Θέρμου για τη στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θέρμου
[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας Φλεσουριά Τ.Κ. Ανάληψης από ζημιές θεομηνιών»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες  Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
13. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
15. Συμμετοχή του Δήμου Θέρμου στη «PHILOXENIA 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8-10 Νοεμβρίου 2019.
[Εισηγήτρια: Καλημέρη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλος]

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.