Ο Φ.Δ.Λ.Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων για τις ενέργειες του ,όταν εντοπίστηκαν τα 11 νεκρά όρνια

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike όρνιο

Με αφορμή τις ανυπόστατες φήμες που αιωρούνται περί ευθυνών του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων σχετικά με τα έντεκα όρνια που βρέθηκαν
πρόσφατα νεκρά (όπως πιθανότατα προκύπτει λόγω δηλητηριασμένου δολώματος), πληροφορούμε
τα εξής :

 Μόλις ενημερώθηκε στέλεχος του φορέα μας από πολίτη του Αιτωλικού για ανεύρεση
«άρρωστου μεγάλου πουλιού» (σε ημέρα αργίας – Σάββατο-), προσέτρεξε αμέσως και συνέλεξε
άτομο όρνιου ακόμη ζωντανό, αναζήτησε κτηνίατρο και του παρέσχε πρώτες βοήθειες (ένεση
κορτιζόνης και ορό σύμφωνα με οδηγίες που έλαβε από το Κέντρο Περίθαλψης ΑΝΙΜΑ). Το
άτομο ευτυχώς επιβίωσε και στάλθηκε για περαιτέρω ανάρρωση στο κέντρο περίθαλψης
ΑΝΙΜΑ. Το πουλί ανάρρωσε πλήρως, θα επιστρέψει στην περιοχή και θα απελευθερωθεί
εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου με τοποθέτηση πομπού.

Οι πομποί τίθενται βάσει
διεθνούς εμπειρίας διότι προφυλάγουν τους πληθυσμούς του είδους από περαιτέρω
δηλητηριάσεις. Τούτο επιτυγχάνεται ως εξής : Εάν το σήμα του πομπού δείξει στασιμότητα σε
κάποιο σημείο πέραν του εικοσιτετράωρου, γίνεται αμέσως διερεύνηση στο σημείο στασιμότητας
εάν τυχόν εκεί υπάρχει δηλητηριασμένο δόλωμα το οποίο απομακρύνεται άμεσα.
 Αμέσως μετά το ανωτέρω συμβάν (ημέρα Δευτέρα), ο Φορέας μας κινητοποιήθηκε στη
διερεύνηση του θέματος και ειδικότερα του ενδεχόμενου δολώματος. Ενημέρωσε αμέσως
Δασαρχεία, Θηροφυλακή, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και εθελοντές. Όλοι
κινητοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του Φορέα μας με καθοριστική συνεισφορά επί του
συντονισμού και του συνεργάτη μας δασολόγου κυρίου Ρήγα Τσιακίρη.

 Επίσης συνέλεξε την επομένη δεύτερο άτομο ακόμη ζωντανό και έπραξε ανάλογα με το πρώτο.
Και αυτό ανάρρωσε πλήρως και θα απελευθερωθεί και αυτό εντός του πρώτου δεκαημέρου του
Μαρτίου με επίσης τοποθέτηση πομπού. Επιπλέον συνέλεξε και ένα νεκρό άτομο στην περιοχή
Χρυσοβεργίου που έθεσε σε καταψύκτη προκειμένου να αποσταλεί για τοξικολογική εξέταση.
 Όλοι οι ανωτέρω φορείς καθώς και ο δικός μας διερεύνησαν την περιοχή Αρακύνθου προς
αναζήτηση του δολώματος και σε αυτό συνεισέφερε και ειδικός εκπαιδευμένος σκύλος με τον
εκπαιδευτή του (κ. Δ. Βαβύλη) από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. Παράλληλα γίνονταν
από τον φορέα μας ενημερώσεις στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων του Αρακύνθου και
σχετικές συνεντεύξεις. Επιπλέον έκανε και κατάλληλες διαδικτυακές ανακοινώσεις. Από τις
τελευταίες προέκυψε ανταπόκριση από τοπικό κτηνοτρόφο που υπέδειξε θέση στον Αράκυνθο

Δ/ΝΣΗ: ΑΝ. ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Τ.Κ. 30 400 ΤΗΛ: 26320-55094 FAX: 26320-55094 Email: info@fdlmes.gr
Url: http://fdlmes.gr
όπου αναβρέθηκαν άλλα 8 νεκρά όρνια. Η Δασική Υπηρεσία ανέλαβε να περαιώσει σχετικά
ανακριτικά καθήκοντα ως καθ’ ύλην αρμόδιος επ’ αυτού φορέας. Τα 8 νεκρά άτομα τέθηκαν και
αυτά σε καταψύκτη.
 Ο Φορέας μας, σε συνεννόηση με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, της προμήθευσε δύο από τα νεκρά
άτομα προς αποστολή για τοξικολογική εξέταση. Εστάλησαν και αναμένονται τα αποτελέσματα.
 Ο Φορέας μας φρόντισε, προνοητικά, αμέσως μετά το συμβάν, να παράσχει τροφή στον τοπικό
πληθυσμό των ορνέων σε απολύτως ασφαλή θέση προκειμένου να προσελκυστούν σ’ αυτή για
διατροφή και να αποφύγουν το δόλωμα που ως τώρα δεν έχει εντοπιστεί. Η ενέργεια αυτή
αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας καθ’ ότι από την επόμενη συγκεντρώθηκε εκεί ο τοπικός
πληθυσμός και οι περιοδικές καταμετρήσεις του έδειξαν ότι αυτός σταθεροποιήθηκε.
 Συμμετείχε στη σύσκεψη εργασίας-συντονισμού (στις 18-2-2020) που διοργάνωσε η Δνση
Δασών Αιτωλοακαρνανίας η οποία είναι και ο αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή και
παρακολούθηση του ειδικού επί του θέματος Τοπικού Δράσης (δείτε συνημμένα πρακτικά).
 Ο Φορέας μας συνεχίζει την ενημέρωση ευαισθητοποίηση επί του θέματος της τοπικής
κοινωνίας και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων. Παράλληλα συνδράμει στη δασική υπηρεσία με τα
μέσα μετακίνησής του προς περαιτέρω διερεύνηση του χώρου προς επιβεβαίωση νέων
πληροφοριών που φθάνουν από πολίτες. Επίσης ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρίας για τη διατήρηση
των γυπών σε πανελλήνιο επίπεδο.
 Τέλος, παρακολουθεί και καταγράφει τον τοπικό πληθυσμό των ορνέων και είναι σε άμεση
ετοιμότητα να ενεργοποιήσει τα στελέχη του προς οιαδήποτε κατεύθυνση απαιτηθεί υπέρ της
πρόνοιας και προστασίας του είδους.
Κατόπιν αυτών προκύπτει εμφανώς ότι ο Φορέας μας αντιμετώπισε το ζήτημα άμεσα,
ολοκληρωμένα και με υψηλή υπευθυνότητα. Το αυτό έχει πράξει σε σχέση με την προστασία των
γυπών και κατά το παρελθόν με ζήλο και υπευθυνότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε :
 Το 2015 έγινε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων ΕΚΠΑΖΠ
Αίγινας για την απελευθέρωση ενός Όρνιου και δύο Γερακίνων, με την συμμετοχή των
Ορνιθοπαρατηρητών Μεσολογγίου και την επίβλεψη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου.
 Στις 22 Απριλίου του 2017, υπό το κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου και μετά από την ανεύρεση δύο νεκρών Όρνιων (Gyps fulvus) στην περιοχή του
χωριού Χρυσοβέργι (περιοχή όρους Αράκυνθος), επιστρατεύθηκε από τον φορέα μας η Ομάδα
Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με ειδικά
εκπαιδευμένο σκύλο, για την αναζήτηση πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων, προκειμένου
να αποτραπούν πιθανές περαιτέρω δηλητηριάσεις. Τα στελέχη του φορέα μας διενήργησαν
ειδικές περιοδείες προς αναζήτηση του δολώματος και επ’ αυτού ενεργοποίησαν και το
Δασαρχείο και τη Θηροφυλακή του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου. Ο Θηροφύλακας (Αλεξ.
Φούντας) εντόπισε άλλα τέσσερα νεκρά όρνια σε ένα τσουβάλι. Παράλληλα περιηγήθηκαν στα
χωριά της ορεινής και λοφώδους περιοχής και ενημέρωναν – ευαισθητοποιούσαν κατοίκους
(ως επι το πλείστον κτηνοτρόφους) και μοίραζαν σχετικό έντυπο υλικό.

Δ/ΝΣΗ: ΑΝ. ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Τ.Κ. 30 400 ΤΗΛ: 26320-55094 FAX: 26320-55094 Email: info@fdlmes.gr
Url: http://fdlmes.gr
 Τον Ιούνιο του 2017, μετά την ανεύρεση δύο ακόμα νεκρών όρνιων στην περιοχή των
Ακαρνανικών (αν και περιοχή που τότε δεν αποτελούσε αρμοδιότητα και ευθύνη του Φ.Δ.), ο
Φορέας Διαχείρισης ενήργησε άμεσα με την κλήση του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, όπου με την
συμμετοχή θηροφυλακής και του προέδρου κοινότητας Θυρίου προχώρησε η περισυλλογή τους
και η απομάκρυνση αυτών και άλλων παρακείμενων νεκρών οικόσιτων και άγριων ζώων από το
εν λόγω σημείο για μην υπάρξουν άλλα θύματα.
 Τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποιήθηκε και πάλι ενδελεχής ενημέρωση όχι μόνο στα καφενεία
των γύρω περιοχών του Εθνικού Πάρκου αλλά επίσης σε Θύριο και Μοναστηράκι προς τους
κατοίκους και ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους των περιοχών για την σπουδαιότητα και την αξία
αυτού του σπάνιου είδους
 Επίσης, συνέδραμε στην φιλοξενία όρνιου στο οποίο τοποθετήθηκε πομπός και το οποίο
απελευθερώθηκε στην ορεινή περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Παρακολουθούσε το άτομα αυτό
διαρκώς στο πεδίο έως ότου αυτό αναχώρησε από την περιοχή και έφθασε μέχρι την Υεμένη.
Επέστρεψε μετά από δύο έτη.
 Αργότερα, σε συνεργασία με τα οικεία Δασαρχεία και την Δ ́ Κυνηγητική Ομοσπονδία
ασχολήθηκε επανειλημμένα με την ανεύρεση πομπών που είτε έπεσαν από πτηνά λόγω φθοράς
είτε ήσαν επάνω σε πτηνό που αποβίωσε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
επανατοποθέτηση (βρέθηκαν δύο περιπτώσεις)
 Το 2018 δημιούργησε τον πρώτο κλωβό εγκλιματισμού γυπών που δέχθηκε όρνια από
περίθαλψη και τα οποία απελευθερώθηκαν με τοποθέτηση πομπού ώστε να παρέχονται
πληροφορίες για τον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων
 Το 2018 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον φορέα μας η πρώτη ιστορικά Διαβαλκανική
συνάντηση εργασίας με συμμετοχή 50 ειδικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων με θέμα την
προστασία των γυπών ώστε να προωθηθεί συστηματικότερα και αποτελεσματικότερα η
διατήρηση αυτών των άμεσα απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Η περιοχή του Μεσολογγίου -
Ακαρνανικών αποτελεί μία από τις 7 κρισιμότερες περιοχές αναπαραγωγής και επιβίωσής
τους σε ολόκληρη την Βαλκανική χερσόνησο
 Πιο πρόσφατα δε (2019) στα πλαίσια του προγράμματος «Establishment of early warning
system for wildlife poisoning in Greece - Messolonghi using GPS tracked vultures as
detectives» του Balkan Anti-Poisoning Project Small Grant Programme ήρθε σε συνεργασία
με την Ελληνική εταιρεία Προστασίας Φύσης για την ειδική κατασκευή κλωβού σύλληψης, την
προμήθεια πομπών για το μαρκάρισμα των γυπών και τέλος την απασχόληση ατόμου-ων για
την σύλληψη, το τάισμα, την παρακολούθηση των γυπών αλλά και την ενημέρωση -
ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
Τέλος, κάποια ακόμη δεδομένα που αποδεικνύουν το ζήλο και την υπεράνθρωπη προσπάθεια που
καταβάλουν τα στελέχη του φορέα μας να επιτελέσουν τα δύσκολα και πολύπλευρα καθήκοντά
τους και τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψη σας, είναι τα εξής :
Ο Φορέας Διαχείρισης απαρτίζεται από το 2009 από μόνον επτά άτομα προσωπικό (τέσσερις
ειδικούς επιστήμονες και δύο μόνον επόπτες-φύλακες). Ο πάγιος προϋπολογισμός του κατά τα
τελευταία 4 έτη αφορά την κάλυψη μισθοδοσίας και λειτουργικών του αναγκών από τον κρατικό
προϋπολογισμό (για τα λειτουργικά έξοδά του μόνο 21.000 ευρώ). Η έκταση που καλούνται αυτοί
οι εργαζόμενοι να καλύψουν είναι τελείως δυσανάλογη αν λάβει κανείς υπ’ όψη του ότι σε άλλα
Εθνικά Πάρκα με παρόμοιου μεγέθους εκτάσεις οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι φύλακες είναι

Δ/ΝΣΗ: ΑΝ. ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Τ.Κ. 30 400 ΤΗΛ: 26320-55094 FAX: 26320-55094 Email: info@fdlmes.gr
Url: http://fdlmes.gr
τουλάχιστον οι τριπλάσιοι σε σχέση με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –
Ακαρνανικών Ορέων. Η συγκεκριμένη αντιπαραβολή κάνει τον εν λόγω Φορέα Διαχείρισης
μοναδικό σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με το λιγότερο σε αριθμό προσωπικό. Είναι επίσης
γνωστό ότι οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης δεν έχουν προανακριτικά καθήκοντα πράγμα που
δυσχεραίνει αρκετά το έργο τους στις καθημερινές περιπολίες που διενεργούν ώστε να παρέμβουν
για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν για τις δραστηριότητες του Φορέα μας υπέρ της προστασίας των
γυπών, τα στελέχη του βεβαίως ασχολούνται με όλα τα ζητήματα εντός των θεσμικών
αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το νομοθετικό του πλαίσιο (Ν.4519/2018) δηλαδή :
 η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των
σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και
επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του
φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000
 η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων
έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την
προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που
εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,
 η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε
θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ
 η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία
και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για
έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους.
 η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και
λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές
εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους,
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι με το ΦΕΚ Β 3793/3-09-2018 νομοθετήθηκε το τοπικό σχέδιο
δράσης για την καταπολέμηση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι δράσεις του τοπικού σχεδίου
αναλύονται επαρκώς στο άρθρο 5 του εν λόγω νόμου προκειμένου να καταστούν σαφείς οι
αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών από τον εντοπισμό των δηλητηριασμένων
δολωμάτων έως την οργάνωση διαδικασίας ελέγχων και τις ενέργειες δίωξης. Ο Καθ’ Ύλην
Αρμόδιος φορέας που έχει τον επιχειρησιακό συντονισμό για την εφαρμογή του είναι η οικεία Δνση
Δασών, η οποία, μεταξύ άλλων, οφείλει να συγκαλεί σχετική σύσκεψη στις αρχές κάθε έτους για
την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και την άμεση και
αποτελεσματική ενεργοποίησή τους για τον περιορισμό της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι ο Φορέας μας ανταπεξήλθε τα μέγιστα και
εξάντλησε κάθε δυνατότητά του προς αντιμετώπιση του ζητήματος και ως εκ τούτου δικαιούται
επαίνου μάλλον και όχι ανυπόστατης κακής κριτικής.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Φώτης Περγαντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.