Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο.Αμφιλοχίας


Σας γνωρίζουμε ότι την 29 ην Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα, ήτοι :
ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου :
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 της Πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας » και Κωδ.ΟΠΣ 5003250 του Ε.Π. « Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ».
[ Εισηγήτρια : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 2 ο : « ΄Εγκριση αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.