Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην γέφυρα Αχελώου από 4-7 Μαΐου 2020
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Γέφυρας Στράτου, χ/θ 77+200 της Εθνικής
Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 98263/2237 από 30/04/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Τμήμα
Συγκοινωνιακών Εργων/ Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 2501/10/972/145-κα από 30/04/2020 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία
οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
 Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της γέφυρας Στράτου (χ/θ 77+200) για
το χρονικό διάστημα από 04/05/2020 έως και 07/05/2020, κατά τις ώρες 06.30΄ έως και 19.00’,
για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω της
Επαρχιακής Οδού Χαλκιόπουλου – Στράτου, γέφυρας Ματσουκίου και Επαρχιακής Οδού
Καλυβίων – Γέφυρας Σπολάιτας. .
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ληφθούν
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση,
η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από
9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων)
και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/05/2020 και ύστερα από την
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης
οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’ ώρα της 07/05/2020.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος
άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.