Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αγρινίου Ιωαννίνων για την μεταφορά ανεμογεννητριών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ε.ο Γ..Αχελώου-Εμπεσού-Άρτας για την μεταφορά  ανεμογεννητριών | Νέα από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία-AgrinioLike

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (από χ/θ 65+202 έως χ/θ 80+781), στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (από χ/θ 79+000 ως χ/θ 88+900) και στην Επαρχ. Οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας (από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000), για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης».

Ακούστε τώρα ζωντανά τον aerasfm στους 99.5!!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Η υπ’ αριθ. IC.M7.CC.47975 από 17/08/2020 έγγραφο της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/16979 από 08/09/2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
6. Το υπ’ αριθ. 207178/5456 από 02/09/2020 έγγραφο της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας/ Δ.Τ.Ε./ Τμ. Συγκ. Έργων / Δομών.
7. Η υπ’ αριθ. 2501/10/972/128-νε από 08/09/2020 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου
8. Η υπ’ αριθ. 6343/20/1930452 από 08/09/2020 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και ,

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την μεταφορά επτά (7) ανεμογεννητριών με προορισμό την Τ.Κ. Θυάμου του Δήμου Αμφιλοχίας, για την ανέγερση Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων :
α) Στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα), από την χ/θ 65+201 Α/Κ Ρίγανης έως και την χ/θ 80+781 Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος) ,
β) Στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 79+000 έως την χ/θ 88+900,
2. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, κατά τον χρόνο διέλευσής τους από την περιοχή ευθύνης μας, των υπερμεγεθών οχημάτων έως την έξοδό τους από αυτόν ( χ/θ 80+781 Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος), ο οποίος θα εφαρμόζεται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο DAC 596B/6-03-2014 : ΚΣ – 2 : Κινητή σήμανση.
3. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τόσο στην χ/θ 80+781 (Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος)) του Αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, όσο και στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στην χ/θ 79+000 κατά την έξοδο – κίνηση των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών.
4. Την σταδιακή ολιγόλεπτη ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων σε ασφαλή σημεία της Επαρχιακής οδού Γέφυρας Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000 ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτηρίων οδών, καθ’ όλη την διάρκεια της διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων.
5. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιορισμών στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ»:
i) Επί τριγωνικής νησίδας, στον Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος) προς Ιωάννινα, στην συμβολή του κλάδου εξόδου προς Ιωάννινα με την κάθετη οδό, τόσο για τις εργασίες διαμόρφωσης που θα προηγηθούν της έναρξης των διελεύσεων, όσο και για αυτές τις αποκατάστασης μετά το πέρας των διελεύσεων θα απαιτηθεί:
– Εφαρμογή ΜΙΔ 23 – Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Εργοτάξιο σε ανισόπεδο κόμβο / δεξιος κλάδος εξόδου (αριστερά) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια DAC 1403/25-10-2017
– Εφαρμογή ΜΙΔ 27 (DAC 1403/25.10.17) Εργοτάξιο σε κόμβο – Αριστερός κλάδος εξόδου(δεξιά) στο ύψος του ισόπεδου κόμβου με Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
ii) Kατά τις ημέρες των διελεύσεων, για την απομάκρυνση και την επανατοποθέτηση της κάθετης σήμανσης & ιστών οδοφωτισμού στον Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος) προς Ιωάννινα θα απαιτηθεί:
– Εφαρμογή αποκλεισμού αριστερού τμήματος Κλάδου Εξόδου, (εγκεκριμένο σχέδιο DAC 596B/6-03-2014: ΜΙΔ 5- Εργασίες Μικρής Διάρκειας.
– Εφαρμογή ΜΙΔ 23 – Εργασίες Μικρής Διάρκειας – Εργοτάξιο σε ανισόπεδο κόμβο – δεξιός κλάδος εξόδου (αριστερά) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια DAC 1403/25-10-2017
– Εφαρμογή ΜΙΔ 34 (DAC 1403/25.10.17) Εργοτάξιο σε κόμβο – Νησίδας κάθετης οδού – από γέφυρα .
– Εφαρμογή ΜΙΔ 27 (DAC 1403/25.10.17) Εργοτάξιο σε κόμβο – Αριστερός κλάδος εξόδου(δεξιά) στο ύψος του ισόπεδου κόμβου με Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
6. Το σύνολο των διελεύσεων θα πραγματοποιηθεί από την 09/09/2020 μέχρι την 03/12/2020. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς και μέχρι και το πέρας διέλευσης αυτών. Ανωτέρω διελεύσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών. Δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο αργιών. Η είσοδος των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο θα επιτρέπεται από την ανατολή του ηλίου και η έξοδός τους θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται πριν την δύση του ηλίου.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και η εταιρεία «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε», κατά λόγο αρμοδιότητας, οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα την αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική αρχή ( Β΄ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Τ.Τ Αγρινίου & Α.Τ. Εμπεσού) σχετικά με τις ακριβείς ημέρες και ώρες κίνησης των οχημάτων.
Οι ανωτέρω εταιρείες, οφείλουν σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των μεταφορών να τοποθετούν και να συντηρούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με τις ανωτέρω (5) & (6) σχετικές, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Επιπλέον από την εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή της αρμόδιας κατά τόπο Αστυνομικής Αρχής (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Τ.Τ. Αγρινίου και Α.Τ. Εμπεσού).
ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 09/09/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 03/12/2020.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.