ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Δυτ. Ελλάδα: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

 Η πρώτη, τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για το 2021, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.30. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η συζήτηση για την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων νήσων & δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας, η έγκριση του Σχεδίου Δράσης «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021» καθώς και η έγκριση του ετησίου Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Δράσης για την Υγεία έτους 2021 με τίτλο «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021», όσοι από τους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση, θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό email μέχρι την Τετάρτη 20/01/21 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση o.oikonomou@pde.gov.gr, προκειμένου να λάβουν σχετικές οδηγίες σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ευχαριστεί όλους τους συλλογικούς φορείς που συνεργάστηκαν κατά το έτος 2020 για την τόσο επιτυχημένη υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Υγεία έτους 2020, έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε πληθώρα δράσεων που αφορούσαν την προαγωγή και διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προστασία και ανακούφιση των πολιτών από την πανδημία και τις συνέπειές της.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η

Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από

11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση

και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 01/2021 Επερώτησης των Περιφερειακών

Συμβούλων κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Μπαλαμπάνη Νικολάου, Κατσαρή-

Μαυραγάνη Κωνσταντούλας, Σώζου Βασιλείου, Ρούση-Ντζιμάνη

Αγγελικής, Κωστακόπουλου Χρήστου και Γρίνου Ευθυμίας, σχετικά με

την αποκατάσταση πρανούς στη θέση Όχθια για την άρση της

επικινδυνότητας του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς, στο Δήμο Ακτίου-

Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 02/2021 Επερώτησης της Περιφερειακής

Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- Δικαίωμα στην Πρόοδο»

κας Γεωργακοπούλου-Μπάστα Δήμητρας, σχετικά με πρόταση για τη

δημιουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργοστασίου παραγωγής

ηλεκτρικών αυτοκινήτων.


ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης

Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων νήσων και δυτικών ακτών

Αιτωλοακαρνανίας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας,

Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και

Χωροταξίας κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ανανέωσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής

Επιτροπής Ε.Π.Ε..

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού,

Εθελοντισμού και Ολυμπισμού κ.

Νικολακόπουλος Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία & την Κοινωνική Μέριμνα

«Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021» της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας για το έτος 2021.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ.

Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2021

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού

Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.

2971/2001(ΦΕΚ 285/Α ́/19-12-2001) στην Π.Ε. Ηλείας που αφορά την

εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών

απαλλοτριωμένων ακινήτων από την απαλλοτρίωση για τις ανάγκες

κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΟΛΟ».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και

Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση παραχώρησης τμήματος ελεύθερου χώρου κυριότητας

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης

Βοήθειας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη

βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες

των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής

δαπάνης έως του ποσού των 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και με

κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης

για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,

πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής,


Σελίδα 3 από 4

όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής

Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη

βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής

δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η

οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του ν.4412/2016,

με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης

για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης,

πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής,

όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και

με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ.

Γιαννόπουλος Βασίλειος)

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει

θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη

από τον δικό σας χώρο.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να

συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10

παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με

τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


Δυτικής Ελλάδας


Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια