ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με τηλεδιάσκεψη

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 17:00  θα διεξαχθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 2η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 1&29/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 2&3/2021 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).


 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 272/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).


 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων για το έτος 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).


 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).


 1. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.)  Δήμου Αγρινίου, έτους 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).


 1. Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2021 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).


 1. Έγκριση ρύθμισης οφειλών μισθωμάτων σχολικών κυλικείων, σχολικού έτους 2019-2020 και μείωση μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).


 1. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο στο πλαίσιο του έργου: «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” (Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου) Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).    


 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2020. 

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).    


 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 3&28/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).


 1. Εκμίσθωση εκτάσεων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 27/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).


 1. Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. (Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 4&30/2021 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).


 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).


 1. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης κτιρίου για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης  υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).


 1. Έγκριση για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6, Ν. 3463/06).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10069/17-2-2021 έκθεση της  Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).


 1. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεργασία εδάφους Δημοτικού Λαχανόκηπου», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).


 1. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).


 1. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο», από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια