ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικού Συμβούλιο Θέρμου

Πρόσκληση  

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου

67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στη

3 η /2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με

τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, (σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020,

σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ.

60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα

15:30, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την «Προμήθεια οκτώ (8)

προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων της κατασκήνωσης Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίας Σοφίας κ.

Μπαλαμάτσης Δημοσθένης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν.

4555/2018 αντίστοιχα).

2. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού 1.458.500,00 €, για την

εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Συρακούλας

Ιωάννης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018

αντίστοιχα).

3. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού 320.806,45 €, για την εκτέλεση

του έργου «Βελτίωση ύδρευσης των Τ.Κ. Ανάληψης και Δρυμώνα Δήμου Θέρμου».

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]


2

 Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Ανάληψης κ.

Πετρόπουλος Γεώργιος και Δρυμώνα κ. Καρβελάς Λάμπρος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα

ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή

αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Αργυρού Πηγαδίου

και Διπλατάνου».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 Για το θέμα αυτό οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δρυμώνα κ. Καρβελάς

Λάμπρος, Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων

Αργυρού Πηγαδίου κ. Τσόλκας Ιωάννης και Διπλατάνου κ. Κυρίτσης Ιωάννης συμμετέχουν

έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

5. Περί της κατασκευής του οδικού άξονα Ναυπάκτου – Θέρμου. (Αίτηση δέκα (10)

Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 67, παρ. 2.α του Ν. 3852/2010))

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

6. Περί της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια