Δήμος Αγρινίου - Σε δημοπρασία η διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Eκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για διάστημα

πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης .

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Χαριλάου Τρικούπη 10, 2ος όροφος), στις 23 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00πμ. μέχρι 10:30π.μ.

Το κατώτατο όριο προσφοράς ανά κατηγορία και είδος οχήματος ορίζεται ως

εξής :

1. Για φορτηγά κάθε είδους, επαγγελματικά και γεωργικά μηχανήματα καθώς και τα παρελκόμενα αυτών στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ ανά τεμάχιο.

2. Για ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητα στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ

ανά τεμάχιο και

3. Για δίκυκλα κάθε είδους στο ποσό των τριάντα ( 30,00) Ευρώ ανά τεμάχιο.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.700,00€.

Παρέχεται πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της δημοπρασίας από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, στη διεύθυνση (URL):

www.agrinio.gov.gr και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ .

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους καθώς και τα έγγραφα της Δημοπρασίας, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων &

Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου

(Παλαμά & Μαβίλη 6 – 2ος όροφος,

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.