ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καινούργιο και Παναιτώλιο λόγω εργασιών στο αποχετευτικό

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου για την

πραγματοποίηση εργασιών κατασκευής αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και

Παναιτωλίου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθμ. 95083/2579 από 14/05/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα

Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

5. Την υπ’ αριθμ. 2501/29/17-β από 16/06/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία

οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα

κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο

τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρίνιου – Θέρμου, από την χ/θ 6+000 (οικοδομικό τετράγωνο 19 Σ.Π.

Καινούργιου) έως την χ/ 7+850 (έξοδος Καινούργιου) για την πραγματοποίηση εργασιών σε

παράλληλη τομή με την Εθνική Οδό, που αφορούν τις ανάγκες του έργου: «Κατασκευή Δικτύου

αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου».

2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες από 07.00΄

έως 17.30΄, για το χρονικό διάστημα από 22/006/2021 έως και 10/09/2021.

3. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου

στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Γ.Θ.

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΕΜΕΚ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και

ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη

από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε

συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική

προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη

μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 22/06/2021, την δημοσίευσή της,

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα

με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως

την 17.30΄ ώρα της 10/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος

άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

φωτο αρχείου 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια