Συνεδριάζει την Παρασκευή δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο Θέρμου

Πρόσκληση 

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί “διά περιφοράς”, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  ), την Παρασκευή 9 Ιουλίου  2021 με ώρα λήξης 12:00, για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της με αριθ. 165/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης για την αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοΐού  COVID – 19 σύμφωνα με το άρθρο 60  του N. 4795/2021».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Στο θέμα αυτό συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος με δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

2. Τροποποίηση της αριθ. 7/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μας για την διαχείριση με την υπογραφή τους Τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Θέρμου, (ανάληψη & κατάθεση ποσών, έκδοση επιταγών κ.λ.π.).

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.