ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Αγρίνιο-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο του νοσοκομείου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 64+900 έως την χ/θ 66+000, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση- Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας εισόδου – εξόδου Αγρινίου» για την αποπεράτωση του κυκλικού κόμβου στο Νοσοκομείο Αγρινίου».


Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Την υπ’ αριθ. 2501/10/447- α από 28/04/2021 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας.

5. Το υπ’ αριθ. 21474/5402 από 30/07/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

6. Την υπ’ αριθ. 2501/29/11-στ από 03/08/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου


και,

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


ΑΡΘΡΟ (1)

Σε συνέχεια της ανωτέρω (4) σχετικής απόφασής μας και για την αποπεράτωση του νέου κυκλικού κόμβου στου Νοσοκομείου Αγρινίου απαιτούνται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 64+900 έως την χ/θ 66+000:

Α. Διοχέτευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο ρεύμα προς Αντίρριο, στην υφιστάμενη παράπλευρη οδό.

Β. Αποκλεισμός της δυνατότητας αριστερής στροφής σε όλα τα κινούμενα οχήματα στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και ειδικότερα προς την οδό πρόσβασης στο Νοσοκομείο Αγρινίου (στο ρεύμα προς Αγρίνιο). Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η παράκαμψη των οχημάτων που κατευθύνονται προς το Νοσοκομείο Αγρινίου (κινούμενα στο ρεύμα προς Αγρίνιο), μέσω αναστροφής στον Κόμβο Αγίου Ιωάννη (χ/θ 66+000).

2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 05/08/2021 έως και την Τρίτη 31/08/2021, κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄.

Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται στην κυκλοφορία.


ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.


ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 05/08/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’ ώρα της 31/08/2021.


ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.


Ο Αναπλ. Διευθυντή

Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια