ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Αγρίνιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον υπό κατασκευή κόμβο στην Χ.Τρικούπη


 Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της Ε.Ο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, πλησίον του κυκλικού κόμβου στην χ/θ 67+500, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο της πόλης Αγρινίου».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 215854/5455 από 04/08/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε..

5. Την από 04/08/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου

και, αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, κάθετης και οριζόντιας σήμανσης και την μερική εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο στην χ/θ 67+500 (κόμβος Τσίγκα) επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο της πόλης Αγρινίου», με κατασκευή κυκλικού κόμβου (round about) στην συμβολή του δημοτικών οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μάνου Κατράκη.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, όπως αυτές θα υποδεικνύονται από τις τοποθετηθείσες με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας πληροφοριακές πινακίδες, σε διάφορες θέσεις της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη.

3. Ανωτέρω ρυθμίσεις θα ισχύουν καθ όλο το 24ωρο κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06/08/2021 έως και την Κυριακή 15/08/2021.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 00.01΄ ώρα της 06/08/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 23.59’ ώρα της 15/08/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο Αναπλ. Διευθυντή

Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια