ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας δικύκλων, τροχόσπιτων, πεζών και φορτηγών στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα

 «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα  κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των


80 χλμ./ώρα)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

 ́Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

2. Την υπ ́ αρίθμ. 6298/21/2217980, από 26/10/2021 αναφορά του Ά Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-

Ιωαννίνων.

3. Το από 25/10/2021 έγγραφο της εταιρείας «Γέφυρα Λειτουργία».

4. Την ανάγκη για την επιβολή περιοριστικών μέτρων (μερικού αποκλεισμού) στην κυκλοφορία

των δικύκλων, τροχόσπιτων, πεζών και φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5

τόνων κενών φορτίου, στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω

δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80 χλμ./ώρα) και αποσκοπώντας

στην ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση κυκλοφορίας

δικύκλων, τροχόσπιτων, πεζών και φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων

κενών φορτίου στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών

καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80 χλμ./ώρα).

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109

του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.

3861/2010, μέχρι την λήξη των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Ά Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια