ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Παραβόλα :Με φανάρι η κυκλοφορία των οχημάτων στην ε.ο Αγρινίου Θέρμου

 

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο 10ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, λόγω υποχώρησης τμήματος του οδοστρώματος».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 354445/8511 από 03/12/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε. 

5. Την υπ’ αριθ. 2501/29/33-α΄ από 09/12/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και, 

  Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και πεζών, λόγω υποχώρησης τμήματος του οδοστρώματος 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τον αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θέρμο, λόγω υποχώρησης τμήματος του οδοστρώματος, στο 10ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αγρίνιο, με ρύθμιση φωτεινού σηματοδότη όλο το 24ωρο, μέχρι την επισκευή του εν λόγω τμήματος.   

ΑΡΘΡΟ (2)

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το Τ.Τ. Αγρινίου, για το χρονικό διάστημα των εργασιών αυτών και μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα  αρμοδιότητάς του, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια