ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Άρση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων στην ε.ο Παραβόλας Προυσού


 «Περί άρσης διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Την υπ’ αριθ. 2501/14/22-γ από 30/01/2021 Απόφασή μας.

5. Το υπ’ αριθ. 295194/4911 από 30/11/2021 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας / Διεύθυνση Τεχνικών

Έργων.

6. Την υπ’ αριθ. 2501/14/379-στ από 30/11/2021 αναφορά του Α.Τ. Θέρμου.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό

Παραβόλας – Προυσού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την ΑΡΣΗ της διακοπής της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο 11ο χλμ. της Επαρχιακής

Οδού Παραβόλας – Προυσού (από Τ.Κ. Καλλιθέας έως Τ.Κ. Λαμπιρίου), η οποία είχε επιβληθεί με

την ανωτέρω (4) σχετική απόφασή μας, λόγω αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου

στο ανωτέρω σημείο, σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999

Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια