ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

«Ανυπότακτο Αγρίνιο»:78 χρόνια από την εκτέλεση των 120 στην Αγία Τριάδα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

«Την 9ην Απριλίου 1944 ο εκ Μεσολογγίου προς Αγρίνιο κατευθυνόμενος σιδηροδρομικός συρμός υπέστη βορείως της Σταμνάς επίθεσιν κομμουνιστικών συμμοριών και επυρπολήθη. 

Γερμανοί στρατιώτες και συνταξιδεύοντες Έλληνες πολίτες εφονεύθησαν ή ετραυματίσθηκαν, τραυματισμένοι Γερμανοί στρατιώται εφονεύθησαν ή απήχθησαν ανάνδρως.

Ως αντίποινα των υπούλων τούτων πράξεων αίτινες πλήττουν αφ ενός τον Γερμανικόν Στρατόν και αφ ετέρου τους ειρηνικούς κατοίκους ελήφθησαν και εξετελέσθησαν τα κάτωθι μέτρα:

1. Σήμερον 120 κομμουνισταί εκ χωρίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και εκ Παναιτωλίου, οίτινες ως διεπιστώθη, έλαβον μέρος εμμέσως ή αμέσως εις την εν λόγω πράξιν, ετυφεκίσθησαν ή απαγχονίσθησαν εν Αγρινίω.

2. Εις Σταμνάν και Παναιτώλιον, ορισμένος αριθμός οικιών, εις τας οποίας είχον διαμείνει συμμορίται ή ανευρέθησαν εν αυταίς όπλα και πυρομαχικά κατεστράφησαν.

3. Δέκα χωρία εξ ων προήρχοντο οι λησταί ή τα οποία κείνται επί της σιδηροδρομικής γραμμής, υπεχρεώθησαν εις την καταβολή μεγάλης χρηματικής ποινής.

Εις περίπτωσιν επαναλήψεως, όλα τα χωρία, άτινα κείνται παρά την σιδηροδρομικήν γραμμήν, ως και εκείνα ων οι κάτοικοι λαμβάνουν μέρος εις απόπειρας, θα καταστραφούν και οι άνω των 16 ετών άρρενες κάτοικοι αυτών θα υποβληθούν σε αντίποινα.

14 Απριλίου 1944

Ο στρατιωτικός Διοικητής των Γερμανικών Μονάδων Ηπείρου»
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια