ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για την Περιοχή Αγρινίου, που εδρεύει στον Δήμο Αγρινίου του Νομού Αιτωλ/νίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΟΧ 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου/Περιοχή Αγρινίου/Τομέας Υποστήριξης, Καψάλη 14, Τ.Κ. 30132 – ΑΓΡΙΝΙΟ, Ν. Αιτωλ/νίας, υπόψη κας Τσακαλίδη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2641024324, εσωτ. 204), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Androniki.Patoulia@deddie.gr.

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/05/2022 έως και 12/05/2022.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια