Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 23ο Λαϊκό αγώνα δρόμου Νεάπολης Δήμου Αγρινίου

|          Agriniolike Νο1 ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ BLOG® με νέα από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή
23ου Λαϊκού αγώνα δρόμου Νεάπολης Δήμου Αγρινίου.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999),
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση,
οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 35572 από 26/5/2017 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου.
4. Την υπ’ αριθ. 1003/13/50-α΄ από 29/5/2017 αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Αγρινίου.
Και αποσκοπούντες
στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου, των συμμετεχόντων αθλητών
και αθλητριών και στη ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην
περιοχή αρμοδιότητάς μας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 ΑΡΘΡΟ (1 )
 Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το Σάββατο 17/6/2017 κατά τις
ώρες 18.30΄ έως 20.30΄ , για την ασφαλή διεξαγωγή του 23ου Λαϊκού αγώνα
δρόμου στην Νεάπολη Δήμου Αγρινίου Ν. Αιτ/νίας , με αφετηρία το γήπεδο της
Τ.Κ. Ελαιοφύτου και τερματισμό στο Πρώην Δημαρχείο της Δ.Ε. Νεάπολης:
α)Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα
κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Αγρινίου –Εμπεσού από τον κόμβο
Τριαντέικων έως τον Κόμβο Νεάπολης (Σταλίκα). Τα οχήματα από τα ως άνω
σημεία θα εκτρέπονται στην Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων.

β) Την προσωρινή ακινητοποίηση των οχημάτων στην δημοτική οδό
της Τ.Κ. Τριαντέικων της Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Αγρινίου από τον κόμβο
Τριαντέικων έως το γήπεδο Ελαιοφύτου.

γ) Την προσωρινή ακινητοποίηση των οχημάτων σε ανώνυμους οδούς της
Τ.Κ. Μεγάλης Χώρας και της Τ.Κ. Δ.Ε. Νεάπολης.
ΑΡΘΡΟ (2)
 Το χρονικό διάστημα, της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης, δύναται να
παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην
εφαρμοσθεί, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες
επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.
 Λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για την τέλεση του αγώνα, ληφθούν
με την προϋπόθεση της άρτιας διοργάνωσης από τους έχοντες την ευθύνη
συλλόγους και φορείς, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα οδικής ασφάλειας.
 ΑΡΘΡΟ ( 3)
 Έναρξη ισχύος της παρούσης την 17/6/2017 ώρα 18.30΄ .
 ΑΡΘΡΟ (4)
 Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας». Η λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.