Νέες δυνατότητες στους καταρτιζόμενους των Δ.ΙΕΚ

Άρθρο του Κάππα Σπυρίδωνα, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Αγρινίου

Η έναρξη Μαθητείας στα ΔΙΕΚ με την Πρόσκληση προς τους υποψήφιους μαθητευόμενους που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες προσφέρει νέες δυνατότητες στους καταρτιζόμενους και καθιστά πιο ευχερή τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Επειδή, όμως, υπάρχουν πολλά ερωτήματα από εργοδότες και καταρτιζόμενους θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τους όρους.
Η Μαθητεία βασίζεται στο πρότυπο του δυικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (CEDEFOP, 2014, σελ.33). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από τις 960 ώρες που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ, οι 192 (8 ώρες κάθε Δευτέρα) θα γίνονται στο ΙΕΚ, ενώ οι υπόλοιπες 768 (32 ώρες από Τρίτη έως Παρασκευή) στο χώρο εργασίας. Το ποσοστό αποζημίωσης για τους μαθητευόμενους είναι το 75% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (17,12 € για τους κάτω των 25 ετών και 19,64 € για τους άνω των 25). Από τα χρήματα αυτά τα 11€ για τους κάτω των 25 (ή 14 € για τους άνω των 25) είναι επιδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ το ποσό των 9,35 € το καταβάλλει ο εργοδότης.
Στον πίνακα παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης στα ΙΕΚ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
Στο χώρο εργασίας και στο ΙΕΚ
Στο χώρο εργασίας
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Κατόπιν πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Από τον καταρτιζόμενο
ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Από το 5ο εξάμηνο (8ΩΡΟ)
Από το 3ο εξάμηνο (6ΩΡΟ) ή το 5ο εξάμηνο (8ΩΡΟ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 μήνες
6 ή 8 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
960
768 στο χώρο εργασίας και 192 στο ΙΕΚ
960
στο χώρο εργασίας
ΑΜΟΙΒΗ
75% του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη
(17,12€ ή 19,64€)
Δεν προβλέπεται
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΦΚΑ/Καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ
Μόνο για ατύχημα (από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ (11 ή 14€)
Δεν προβλέπεται
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΑΘΑΡΑ)
9,35€
Καμία

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σχηματιστεί τμήμα Μαθητείας με 10 μαθητευόμενους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εγκριθούν και μικρότερα (ολιγομελή). Για το ΔΙΕΚ Αγρινίου θα γίνει πρόσκληση για τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.
Στην Ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου (http://iekagrin.sch.gr/) υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη Μαθητεία ΔΙΕΚ.
Αναφορές
CEDEFOP (2014). Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Συνοπτική περιγραφή.

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.