Διακοπή κυκλοφορίας στην ε.ο Παραβόλας Προυσού

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακέ

«Περί διακοπής της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Παραβόλας – Προυσού και εκτροπής της κυκλοφορίας αυτών. »

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αριθ. 336617/1662 από 03/12/2017 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αγρινίου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, μέχρι την 01/03/2018.
3. Το υπ’ αριθ. 338275/4618 από 04/12/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
4. Την υπ’  αριθ. 5061732 από 02/12/2017 σηματική αναφορά του Α.Τ. Θέρμου.
5. Την υπ’ αριθ. 2501/14/137-β από 03/12/2017 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας(κατάρρευση γέφυρας),  που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού (από οικισμό Αγίου Γεωργίου έως διασταύρωση Τ.Κ. Νερομάνας) και εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, είτε μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου των τοπικών Κοινοτήτων Παραβόλας – Παλαιοκαρυάς – Κρύου Νερού – Νερομάνας, είτε μέσω της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, από τον οικισμό Βαρειάς με κατεύθυνση προς την Τ.Κ.  Νερομάνας, λόγω κατάρρευσης γέφυρας στο ανωτέρω σημείο.

Άρθρο 2ο

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.
Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. οδική σήμανση.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθενται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Θέρμου για το οδικό δίκτυο των περιοχών ευθύνης τους.


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.