Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρακαμπτήριας οδού Π.Ε.Ο. Ακτίου-Βόνιτσας

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακές

Η ενημέρωση που εξέδωσε η Α.Δ Ακαρνανίας

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρακαμπτήριας οδού από την χ/θ 6+280 έως την χ/θ 6+720 της Π.Ε.Ο. Ακτίου-Βόνιτσας για την υλοποίηση του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ‘’».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Υπ’ αριθμ. 2501/1/336-α΄ από 21/05/2012 απόφαση Διευθυντή Δ.Α. Ακαρνανίας.
5. Υπ’ αριθμ. 2501/1/336-θ΄ από 07/10/2017 απόφαση Αναπλ. Διευθυντή Δ.Α. Ακαρνανίας.
6. Το υπ’ αριθ. 33823/9103 από 19/01/2018 έγγραφο Π. Δ. Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
7. Η υπ’ αριθ. 6330/18/143407 από 22/01/2018 αναφορά του Α.Τ. Βόνιτσας και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία “ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. “.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την παράταση ισχύος των περιορισμών, ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την α/α (4) σχετική απόφασής μας, από την χ/θ 6+280 έως την χ/θ 6+720 του Νέου αυτοκινητόδρομου, για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας και την υλοποίηση του έργου ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ΄΄, λόγω εκτελούμενων εργασιών, μέχρι την 26/07/2018.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη, από τα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ., σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. α/α (6) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ως άνω χρονική διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας.


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.