Υπουργείο Υγείας :Τήρηση αυστηρών κανόνων στα κολυμβητήρια ,αναλυτικά οι οδηγίες

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κολυμβητήριο

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές
δεξαμενές περιοχής ευθύνης σας

Σχετ: α) Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.B/24-1-73) Υγειονομική Διάταξη «Περί
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας
αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Η από 25-2-2020 ( ΦΕΚ 42/τ.α/20) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού»

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λαμβάνοντας υπόψη
τις τρέχουσες εξελίξεις για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και για
λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας αλλά και της υγείας των
λουομένων στις κολυμβητικές δεξαμενές, επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης
μέτρων αποφυγής διάδοσης του ιού στις εγκαταστάσεις των κολυμβητικών
δεξαμενών που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης σας.
Για το λόγο αυτό εφιστά την προσοχή στους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας των
κολυμβητικών δεξαμενών σε ότι αφορά:
1. Την αυστηρή τήρηση όλων των όρων υγιεινής των χώρων των κολυμβητικών
δεξαμενών, όπως αυτοί αναφέρονται στην σχετική ισχύουσα υγειονομική
νομοθεσία ( εξώστες θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποδυτήρια,
νιπτήρες, κρήνες)
2. Την αυστηρή διασφάλιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών
δεξαμενών, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της (α)
σχετικής και η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες, η
συχνότητα των οποίων συνιστάται να διπλασιασθεί (2 δείγματα τουλάχιστον
ανά εβδομάδα) για τη χρονική περίοδο των επόμενων 4 μηνών ( σχετ. β).
3. Το σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθρο
16 της α. σχετικής), που θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή
του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6
ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού
νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από
προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίαςκαθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες
χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος
απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από
μικροβιολογική άποψη.
4. Την απολύμανση του νερού σε αυτές, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις
περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από
το άρθρο 18 της (α) σχετικής.
5. Τη μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών
η οποία θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD
(Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 0,4 και 0,7
mg/l .
6. Την αυστηρή καθαριότητα και το σχολαστικό καθαρισμό των κολυμβητικών
δεξαμενών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 της (α) σχετικής.
Τέλος η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής
Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίες παρακαλούνται όπως,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εντατικοποιήσουν τους υγειονομικούς
ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές περιοχών ευθύνης τους.


 Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ 
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.