ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Θέρμο-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγή αγώνων "Κοσμάς ο Αιτωλός"

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την διεξαγωγή αγώνων δρόμου ‘’ΚΟΣΜΑΣ Ο

ΑΙΤΩΛΟΣ’’ σε μήκος πέντε (5) και δέκα (10) χιλιομέτρων, την 22/08/2021 ».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ

57/23-3-1999)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164)«Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου.

5. Την υπ’ αριθ. 6322/20/1641807 από 13/08/2021 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος

Θέρμου.

και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς

Α.Τ. Θέρμου, λόγω διεξαγωγής του 3ου Πανελλήνιου Αγώνα Δρόμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»,

μήκους 5 Km, καθώς και του 7ου Πανελληνίου Αγώνα Δρόμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», μήκους

10Km, που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Θέρμου, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς, που θα διεξαχθούν οι αναφερόμενοι στο

θέμα αγώνες, για την 22/08/2021:

α) Τη σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από ώρα 17.30΄ έως 21.00΄, στο

τμήμα της Επ.Ο. Αγρινίου – Ναυπάκτου, από την 1+000 χ/θ έως την 4+500 χ/θ.

β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 17.30΄ έως 21.00΄, επί των

δημοτικών οδών Κων/νου Διαλέτη, Αρχαιολόγων Γ. Σωτηριάδη και Κ. Ρωμαίου στο Θέρμο

Αιτωλ/νίας, καθώς και την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, το ίδιο χρονικό

διάστημα στις ανωτέρω οδούς προκειμένου να διεξαχθούν με ασφάλεια οι εν θέματι αγώνες

δρόμου.

 ΑΡΘΡΟ (2)

 Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύνανται να παραταθούν

ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα

προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση

του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 17.30΄ ώρα μέχρι την 21.00’ ώρα της 22/08/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρούσας

απόφασης, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια