ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Διαμαρτυρία-καταγγελία εργοληπτών Αγρινίου για τις αναθέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Αγρινίου καταγγέλλει την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία με πλασματική πλειοψηφία και χωρίς να φέρει το θέμα για απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έπρεπε να έχει ουσιαστικό κι κανένα αποφασιστικό ρόλο σε παρόμοια ζητήματα, αποφάσισε την ανάθεση τριών (3) και δύο (2) έργων στην Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στις συνεδριάσεις της 6-10-2021 και της 12-10-2021 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα αποφάσισε να γίνουν τα παραπάνω έργα με την έκτακτη διαδικασία του άρθρου 32γ του Ν.4412/2016, που προβλέπει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Όμως ο νόμος ορίζει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή..» Επιπλέον προβλέπει ότι στην περίπτωση που «οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Οι έκτακτες συνθήκες που επικαλείται η Περιφερειακή Αρχή ήταν οι πλημμύρες του Ιανουαρίου 2021 στην Αιτωλοακαρνανία. Σήμερα λοιπόν, δέκα μήνες μετά και ουσιαστικά τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμη όταν θα εκτελεσθούν τα έργα, δεν συνιστούν κατεπείγουσα ανάγκη. Η δε μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε καθυστερήσεις από την πλευρά και μόνο της περιφέρειας που την αφήνουν εκτεθειμένη την περιοχή την κρίσιμη φετινή φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

Η Περιφέρεια με την παραπάνω διαδικασία σε κάθε έργο επιλέγει τρεις ή τέσσερις εργολήπτες (όποιους επιθυμεί και με όποια κριτήρια αυτή θέλει επιλέγοντας κάποιους και δυο φορές!!!) και τους ζητάει οικονομικές προσφορές, χωρίς καμία δημοσίευση, αποκλείοντας το σύνολο των υπολοίπων εργοληπτών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, από την διαδικασία αφού πληρούν τις προϋποθέσεις (βάση της Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ -Δ15) χωρίς ουσιαστικούς λόγους. Αυτή η διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαφάνεια, τη φιλοσοφία και το πνεύμα του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Θα μπορούσε κάλλιστα η Περιφερειακή Αρχή με διαφανείς, αποτελεσματικές και σύντομες διαδικασίες να προχωρήσει στην ανάθεση των απαραίτητων έργων. Ένας τρόπος είναι με ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες (άρθρο 27 του Ν.4412/2016 )που μειώνει το χρόνο και τις διαδικασίες ανάθεσης με πλήρη διαφάνεια και εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο μόνος δρόμος για να προστατευτεί το σύνολο των συναδέλφων εργοληπτών από τις παραπάνω διαδικασίες της Περιφερειακής Αρχής είναι από την πλευρά μας η προσφυγή κατά αυτών, γεγονός που θα οδηγήσει τα έργα σε καθυστερήσεις.

Ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή να ακολουθήσει τους κανόνες που ορίζει ο νόμος, τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και να καλέσει σε καθένα από τα παραπάνω έργα να συμμετάσχουν το σύνολο όσων δικαιούνται κι έχουν έδρα την Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τον μεγαλύτερο δυνατό ανταγωνισμό κι άρα το μέγιστο οικονομικό όφελος και κατ’ επέκταση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια